Categories
เช็คสต๊อกสินค้า

คุณสมบัติระบบการควบคุมสินค้าคงคลังที่ดี

  • เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ โดยระบบจะต้องไม่มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น รวมทั้งระบบควรมีการทำการสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติ (Automatic Back up) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางธุรกิจจะไม่สูญหาย
  • รวดเร็ว และทันต่อความต้องการใช้ โดยระบบต้องเรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อต้องการใช้ข้อมูล หรือเพื่อการตัดสินใจในธุรกิจปัจจุบัน เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางการบริหารทั้งภายในและภายนอกองค์การมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านการขาย การตลาด การผลิต ตลอดจนด้านการเงิน
Categories
เช็คสต๊อกสินค้า

ฟีเจอร์ของ CheckstockPRO

ด้วยโปรแกรมเช็คสต๊อกสินค้า CheckstockPRO จะทำให้การเช็คสต๊อกสินค้าของคุณกลายเป็นเรื่องง่าย

และยังสะดวกสบายด้วยความสามารถใช้อุปกรณ์ตรวจเช็คสต๊อกสินค้าแบบไร้สาย ด้วยระบบปฏิบัติการ Android ทำให้การตรวจนับสต๊อกสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ด เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ

ระบบ CheckstockPRO ที่ทำงานอยู่บน Cloud Application ทำให้กา

Categories
เช็คสต๊อกสินค้า

เช็คสต๊อกสินค้าอย่างมืออาชีพ

ซอฟท์แวร์สำหรับเช็คสต๊อก

สามารถดูจำนวนสต๊อกสินค้าได้แบบ Real Time

พร้อมเอกสารควบคุมสินค้าเข้า-ออก อย่างละเอียดและครบถ้วน

ซัพพอร์ตการใช้งานบาร์โค้ด เพื่อความแม่นยำถูกต้อง

ใช้งานได้พร้อมกันหลายสาขา ด้วยระบบข้อมูลบนเซิฟเวอร์แบบคลาวด์

ให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยจากไวรัสและภัยคุกคามอื่นๆ