Categories
เช็คสต๊อกสินค้า

ฟีเจอร์ของ CheckstockPRO

ด้วยโปรแกรมเช็คสต๊อกสินค้า CheckstockPRO จะทำให้การเช็คสต๊อกสินค้าของคุณกลายเป็นเรื่องง่าย

และยังสะดวกสบายด้วยความสามารถใช้อุปกรณ์ตรวจเช็คสต๊อกสินค้าแบบไร้สาย ด้วยระบบปฏิบัติการ Android ทำให้การตรวจนับสต๊อกสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ด เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ

ระบบ CheckstockPRO ที่ทำงานอยู่บน Cloud Application ทำให้กา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *